Sluit aan bij een initiatief

Initiatives of Change is een netwerkorganisatie en wil een katalysator zijn voor verandering. Dit doet zij door zelf initiatieven te ontplooien, maar ook door anderen te ondersteunen bij hun initiatieven en mensen met elkaar in contact te brengen.

Onderstaand vindt u een overzicht van een aantal initiatieven waar Initiatives of Change Nederland bij betrokken is. Voor uitgebreidere informatie kunt u doorklikken. Wilt u meer weten over een initiatief of wellicht erbij aansluiten, neem dan contact op met de vermelde contactpersoon.

 

Casa Amalia - een thuis ver van huis

Studeren in het buitenland is vaak een mooi avontuur, maar brengt ook de nodige uitdaging mee. Vanzelfsprekendheden vallen weg, en het kan zijn dat je ook behoefte hebt aan geborgenheid en een plek die vertrouwd voelt. Dit is wat samenkomt in het initiatief Casa Amalia, dat internationale studenten iedere zondagavond een thuis weg van huis biedt. Lees verder.

 

Geloven in Groen - projectbeeld Geloven in Groen - gebedshuizen verduurzamen

Geloven in Groen brengt hindoes, christenen en moslims uit Den Haag bij elkaar om zich via hun gebedshuizen in te zetten voor duurzaamheid. Tijdens netwerkbijeenkomsten wisselen de gebedshuizen ervaringen en expertise uit, zodat een ieder nieuwe stappen kan zetten om CO2 te besparen, het bewustzijn bij de achterban te vergroten en de omgeving te vergroenen. Lees verder.

 

Mapping - project Den Haag 2015

Mapping - bruggen bouwen in Den Haag

In Den Haag wonen mensen van maar liefst 160 nationaliteiten. Tegelijkertijd is het een van de meest gesegregeerde steden in Nederland.  Met het mapping-project brengt Initiatives of Change bewoners uit verschillende wijken daarom bij elkaar om gezamenlijk elkaars buurt te verkennen en zo in gesprek te raken. Lees verder. 

 

 

De Luisteracademie

Luisteren is een kunst. Toch zijn er maar weinig plaatsen waar je kunt oefenen. Met hun sociale onderneming De Luisteracademie willen Stefanie Schuddebeurs en Marjon Visser daar verandering in brengen. Met luisterworkshops en trainingen voor maatschappelijke organisaties en de overheid willen zij de kracht van het luisteren mobiliseren. Lees verder.

 

 

Bekijk ook de internationale programma's van Initiatives of Change. 

 

Illustratie: Wytse Noordhof