Mapping – bruggen bouwen in Den Haag

Mapping - project Den Haag 2015In Den Haag wonen mensen van maar liefst 160 nationaliteiten. Tegelijkertijd is het een van de meest gesegregeerde steden in Nederland.  Met het mapping-project brengt Initiatives of Change bewoners uit verschillende wijken daarom bij elkaar om gezamenlijk elkaars buurt te verkennen en zo in gesprek te raken. 

Met een kaart en de bijbehorende legenda kun je betekenis geven aan je omgeving en dat is precies wat mapping is: het symbolisch en artistiek in kaart brengen van de plaats waar je leeft. Door dit samen te doen met anderen leer je elkaars perspectief kennen, ontstaan er nieuwe relaties en zie je je eigen bekende omgeving met andere ogen.

In een tijd waarin polarisatie in de samenleving hoogtij lijkt te vieren is mapping een praktische opstap naar een interculturele dialoog op wijk- en stadsniveau. Naast de grote, negatieve verhalen die vaak in de beeldvorming overheersen, onstaan er andere verhalen. Kleine en intieme verhalen, over de scheidslijnen van religie, cultuur en etniciteit heen.

In het najaar van 2015 vond het eerste mapping-project plaats in samenwerking met Vluchtelingenwerk. Vluchtelingen uit de tijdelijk opvanglocatie in het Bezuidenhout gingen op pad met vrijwilligers en buurtbewoners. In kleine groepen verkenden ze de wijk en de opvanglocatie en onderzochten zelfgekozen thema’s, zoals gastvrijheid.

Daarna zijn er projecten geweesten met ondernemers van de Hoefkade en uit Kijkduin, studenten van de Haagse Hogeschool en het International Institute of Social Studies, statushouders en inwoners van stadsdeel Scheveningen en inwoners van het Laakkwartier en Duindorp. De deelnemers hebben gezamenlijk hun omgeving in kaart gebracht aan de hand van verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld kunst, religie, groen en veiligheid.

Contactpersoon: Willem Jansen